شرایط تبدیل محصولات ایران خودرو اعلام شد

گروه صنعتی ایران خودرو از مشتریان این شرکت تقاضا کرد درصورت تمایل خودروی خود را با دیگر محصولات، جایگزین کنند.

شرایط تبدیل متمركز و پیوسته آذرماه 97 از تاریخ 97/09/03 الی 97/09/30 راس ساعت 9 صبح مطابق شـرایط و جداول پیوست اعلام می شود؛ لازم است نمایندگان محترم برای مشتریان مربوطه اطلاع رسانی كافی نمایند.

شرایط تبدیل محصولات ایران خودرو

توضیحات بسیار مهم و ضروری:

١ .شرایط این بخشنامه صرفا جهت تبدیل خودروی قرارداد مشتریان بود و كاملا اختیاری می باشد و فقط بنا به درخواست مشتریان محترم قابل اقدام است.

توجه: لازم به ذكر است كه اعلام رضایت كتبی مشتری در محل نمایندگی جهت تبدیل، شرط اساسی انجام فرآیند تبدیل در سیستم نمایندگی می باشد و ضروریست نمایندگان محترم ضمن رعایت این موضوع كلیه تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز شكایات حقوقی مشتریان در خصوص این بخشنامه را در نظر بگیرند.

٢ .این بخشنامه جهت تبدیل خودروی قراردادهایی تنظیم و برنامه ریزی شده است كه از نوع پیش فروش و دارای دعوتنامه بوده و دعوتنامه آنها منقضی شده باشد.

٣ .قیمت فروش تمام خودروهای قید شده در مقصد تبدیل، بر اساس آخرین لیست قیمت مصوب ماهانه شركت و دستور العمل های جاری قیمت گذاری تعیین می گردد.