شرایط فروش تابستانه محصولات برلیانس اعلام شد

شرایط پیش فروش نقدی برلیانس H200 و H300 و پیش فروش اعتباری برلیانس H200 از محصولات پارس خودرو از امروز 19 تیر 1397 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح ذیل است :

 شرایط پیش فروش مشارکت در تولید نقدی برلیانس H300  و H200 (قیمت قطعی):

پیش فروش نقدی

شرایط پیش فروش مشارکت در تولید اعتباری برلیانس H300 و H200 :

پیش فروش اعتباری