قیمت میتسوبییشی پاجرو از مدل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰

برای خرید و فروش خودرو میتسوبیشی به اینجا مراجعه کنید.

برای خرید و فروش و آگهی هایی میتسوبیشی پاجرو 4 درب از مدل 2006 تا 2010 به اینجا مراجعه کنید.

برای خرید و فروش و آگهی هایی میتسوبیشی پاجرو 2 درب از مدل 2007 تا 2010 به اینجا مراجعه کنید.

قیمت میتسوبیشی پاجرو از مدل 2006 تا 2010

کارشناسی رایگان قیمت میتسوبیشی پاجرو 

مشخصات فنی میتسوبیشی پاجرو

مقایسه خودرو

 

قیمت میتسوبیشی میراژ

قیمت میتسوبیشی اوتلندر

قیمت میتسوبیشی ASX

قیمت میتسوبیشی پاجرو مونتاژ

قیمت میتسوبیشی لنسر

 

تصاویر میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

 

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

میتسوبیشی پاجرو

مدلپاجرو 4 درب
پاجرو 2 درب
2010385,500,000243,700,000
2009362,400,000218,000,000
2008237,100,000196,700,000
2007221,000,000184,700,000
2006192,100,000