قیمت میتسوبیشی میراژ از مدل ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸

برای خرید و فروش خودرو میتسوبیشی به اینجا مراجعه کنید.

برای خرید و فروش و آگهی هایی میتسوبیشی میراژ از مدل 2014 تا 2018  به اینجا مراجعه کنید.

قیمت میتسوبیشی میراژ از مدل 2014 تا 2018

کارشناسی رایگان قیمت میتسوبیشی میراژ

مشخصات فنی میتسوبیشی میراژ

مقایسه خودرو

 

قیمت میتسوبیشی ASX

قیمت میتسوبیشی اوتلندر

قیمت میتسوبیشی پاجرو 4 درب

قیمت میتسوبیشی پاجرو 2 درب

قیمت میتسوبیشی پاجرو مونتاژ

قیمت میتسوبیشی لنسر

 

تصاویر میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ 2017-2018
نمای داخلی میتسوبیشی میراژ 2017-2018
میتسوبیشی میراژ 2017-2018
میتسوبیشی میراژ 2017-2018

میتسوبیشی میراژ 2017-2018

میتسوبیشی میراژ 2017-2018

میتسوبیشی میراژ 2017-2018

میتسوبیشی میراژ 2014 - 2016
میتسوبیشی میراژ 2014 – 2016

میتسوبیشی میراژ 2014 - 2016

میتسوبیشی میراژ 2014 - 2016

میتسوبیشی میراژ 2014 - 2016

میتسوبیشی میراژ 2014 - 2016

مدلقیمت
صفر130,000,000
2017110,100,000
201698,000,000
2015 88,900,000
2014 79,400,000