شرایط فروش ویژه محصولات سایپا به مناسبت عید فطر

سایپا به مناسبت عید سعید فطر شرایط فروش ویژه ای را از تاریخ 97/03/20 که مطابق جداول ذیل میباشد. نکته قابل توجه این است که با شروع اجرای این بخشنامه کلیه شرایط فروش قبلی از محل شرکت قطع و به شرایط جاری تغییر خواهد کرد.

لیست فروش فوری محصولات سایپا – خرداد 97

لیست فروش فوری محصولات سایپا

لیست پیش فروش محصولات سایپا – خرداد 97

لیست پیش فروش محصولات سایپا